Kanceláře Opletalova

Základní informace

 • luxusní stylové kanceláře v historické budově
 • moderní kanceláře ve vnitrobloku
 • klimatizace
 • parkování pro nájemce v podzemních garážích
 • recepce 24/7
 • kamerový systém a EPS
 • možnost využití i sdílené kanceláře.

Lokalita

 • exkluzivní lokalita centra Prahy
 • jedinečná dopravní obslužnost
 • 100 m Hlavní nádraží Praha
 • 550 m Václavské náměstí
 • 550 m Masarykovo nádraží
 • 250 m Tramvajová zastávka Hlavní nádraží
 • bohatá občanská vybavenost

r. 1837
Na rozsáhlém pozemku vybudována novostavba podle projektu významného architekta Josefa Krannera. Současně postaveno pravé dvorní křídlo. Bezprostředně poté následovala i výstavba zadního křídla podle projektu z roku 1838.

r. 1847
Podle plánu architekta Johana Ripoty postaveno (přestavěno) pravé patrové dvorní křídlo.

r. 1847-1852
Podle Rutha a údajů uvedených ve Stehlíkově průvodci Prahou z roku 1930 patřil majetek Ringhofferům. Dokládají to i jejich podpisy na stavebních plánech z roku 1847-1883.

r. 1883
Dochází k rozdělení původní velké parcely, která zahrnovala i dnešní čp. 1782 a 1783 při Jeruzalémské ulici.
Podle projektu S. Tragla je na hlavní budově realizována nová uliční fasáda v novorenesančním slohu. Průčelí je nově doplněno balkonem v 1. patře nad průjezdem.

r. 1892
Novostavba levého a zadního křídla podle projektu architekta Freyna. Současně s tím přestavba pravého křídla z původní kovárny na prádelnu.

r. 1922
V tomto roce předloženy plány na adaptaci a přístavbu domu 22. 8. 1922 podle projektu architektů Mühlsteina a Führta. Projekt řešil:
– nástavba levého křídla o 1. patro – celkem 2NP
– nástavba pravého o 2 patra – celkem 3 NP
Vlastníkem domu je v této době Anglicko-české kamenouhelné těžařstvo v Lánech.

r. 1923
Předloženy nové plány na adaptaci 1. patra, podepsáno arch. Mühlsteinem. Změny jsou v průčelní budově, jakož i v obou dvorních křídlech. Dále také nástavba pravého dvorního křídla a jeho připojení k průčelní budově.

r. 1925
Uliční dům je nastavěn o 2 podlaží podle architekta Victora Kafky z dubna a1925. Nová fasáda však byla realizována podle plánu firmy stavitele Matěje Blechy z 9. 9. 1925.
Vlastníkem je stále Anglicko-česká kamenouhelná akciová společnost.

r. 1938
Povoleno z bytů v přízemí, I. a II. patře zřídit kanceláře podle projektu architekta Adolfa Foehra.

r. 1939
Povoleno ve III. a IV. patře používat dosavadní byty jako kanceláře.

r. 1946
Vlastníkem objektu společnost Československé hutě n.p.

r. 1949
Vlastníkem objektu společnost Hutní prodejna n.p. Praha.

r. 1953
Vlastníkem Státní ústav pro projektování hutních závodů Hutní projekt Praha

r. 1971
Přístavba přízemního objektu pošty na nádvoří – Hutní projekt Praha.

r. 1990 – 1993
Převod vlastnictví na Hutní projekt METALCONSULT Praha, s.p.

r. 2005
Objekt vložen jako nepeněžitý vklad – část podniku METALCONSULT s.r.o. do společnosti Keriani, a.s.

r. 2006
Za účelem zřízení kancelářských prostor byla započata rekonstrukce celého domu, výstavba dvorních přístaveb (po odstranění stávajících dvorních traktů) a vybudování podzemních garáží.

r. 2008
V květnu proběhla kolaudace zrekonstruované části budovy, nově postavené přístavby ve dvoře a ostatních částí budovy.